Kvalitet och Miljö

CJ Byggtjänst AB är certifierade enligt byggmästarföreningens produktcertifieringssystem BF9K vilket garanterar dig som kund ett byggprojekt som är säkrat vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Vad är BF9K?

Certifieringssystemet BF9K ger en effektiv byggprocess och är framtaget av Stockholms Byggmästarförening i samarbete med Statens Provnings- och Forskningsinstitut, SP, som också certifierar och genomför årliga revisioner där BF9K-systemet granskas i företaget som helhet och i aktuella projekt.

Kraven på kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt BF9K grundar sig på de krav som finns i lagar och förordningar. De är identifierade som ett antal kritiska punkter som BF9K-entreprenören kontrollerar och verifierar genom provning, mätning eller annan åtgärd i varje projekt. Kunden har alltid full insyn i dessa dokument.

läs mer om BF9K här

Kvalitetsarbete:
Att garantin för att våra kunders krav på kvalitet för såväl produkter som tjänster skall vara den högsta, ligger i CJ BYGGTJÄNST AB:s grundsyn på kvalitet. Vi ser kvalitetsarbetet som ett viktigt arbete och ett bra verktyg till att få nöjda beställare.

Det innebär att vi som företag har en organisatorisk struktur,  som är nödvändigt för ledning och styrning av verksamhet med avseende på kvalitet.
Vi dokumenterar det som händer och använder våra egenkontroller för att säkerställa ställda krav och önskemål. Med kvalitet menar vi att vi skall tillfredsställa varje beställares behov, såväl överenskomna som underförstådda.

Kvalitetssäkring:
För att säkerställa kvalitetsarbetet har vi utarbetat rutiner för kvalitetssäkring. Rutinerna är utformade så att vi i varje enskilt projekt tillsätter rätt resurs och kompetens, vilket innebär företagets samlade resurser med tillskott av inköpt kompetens i den omfattning som projektet kräver.

Det medför att vi är flexibla och snabbt och effektivt kan ändra oss i takt med att beställarens behov och krav förändras.
Vi är ett litet byggföretag, så beslutsvägarna är korta.
Den viktigaste delen i beslutsystemet är att för varje enskilt åtagande upprätta en kvalitetsplan, där egenkontrollen skall vara enkel och förståelig.

För att uppnå högsta kvalitet krävs att varje åtagande får en så god planering som möjligt, både vad gäller arbete och ekonomi. Vi följer upp samtliga projekt och drar lärdom av dessa. Av det som varit bra, men framförallt av det som blivit fel. Allt för att säkerställa slutmålet för varje åtagande, nämligen att beställaren får ett grundmurat förtroende att återkomma till oss med nya spännande uppdrag.

Kvalitet / Miljö / Arbetsmiljöpolicy


Arkiv