Företaget

CJ BYGGTJÄNST AB är ett företag verksamt inom byggbranschen. Vi utför alla inom branschen förekommande arbeten. Vi har bra kunskaper och goda referenser.

Under senare år har företaget allt mer arbetat med att genomföra olika projekt i egen regi. Detta innebär att vi har erfarenhet av att planera och genomföra exploateringar från råmark till färdig produktion, med detaljplaneändringar mm.

Vårt geografiska arbetsområde är södra Storstockholm och Södertörn. Företaget ligger i södra Nynäshamn, på ön Trehörningen.

CJ BYGGTJÄNST AB har som mål att utföra de entreprenader och uppdrag som beställaren anförtror oss, på ett sådant sätt att beställaren blir nöjd med kvalitet, pris och färdig produkt. Och att kunden därefter har ett grundmurat förtroende att anlita oss igen.

Affärsidé:

”att utveckla och uppföra projekt i egen regi, samt att utföra byggentreprenader inom Södertörnsområdet”

Välkommen att kontakta oss om Ni går i byggtankar!


Arkiv